Ønsker du en regnskapsfører som forstår din bransje og som kan være din proaktive støttespiller innen regnskap? Vi hjelper kundene våre med å effektivisere og digitalisere sine regnskapsrutiner slik at de sparer tid og penger, og samtidig får full oversikt. Du velger selv om du vil overlate hele økonomifunksjonen eller om du bare ønsker hjelp til deler av arbeidet. Rapporteringshyppighet blir vi enige om sammen.

 • Regnskap
 • Lønn
 • Fakturering
 • Rådgivning
 • Digitale løsninger
 • Nøkkeltall, analyser og budsjetter
 • Årsoppgjør og skattemelding

Produksjon

 • Avdelings- og prosjektregnskap
 • Nøkkeltall, analyser og budsjetter

Handel og kontor

 • Oppfølging av nye krav til kasseløsninger
 • Kontroll av varelager

Taxi

 • Elektronisk innhenting av kjøredata
 • Lønn og rapportering på sjåfører
 • Oppfølging av reglement slik som tipsregler

Idrett

 • Oppfølging mht. tilskudd av rapporteringskrav
 • Medlemsregister og kontigenter
 • Prosjektregnskap for avdeling og arrangement

Håndverk

 • Avdelings- og prosjektregnskap
 • Rapporteringer til NAV, SSB, fagforeninger m.m.