Har du spørsmål om regnskap eller revisortjenester så hjelper vi deg gjerne. Det kan være utfordrende å ha oversikt over alle regnskapsmessige plikter til enhver tid - la oss hjelpe deg med å holde oversikten så du kan fokusere der du er best!

Gjert-Rune Johansen

Daglig leder / autorisert regnskapsfører

91 55 35 70 gjert@masterregnskap.no

Atle Berg Kirkevold

Autorisert regnskapsfører

90 84 83 29 atle@masterregnskap.no

Bent Østby

Regnskapsfører

92 63 96 38 bent@masterregnskap.no

Anette Vestly

Autorisert regnskapsfører

98 24 68 75 anette@masterregnskap.no

Ann-Christin Thorud Oen

Autorisert regnskapsfører

99 79 32 94 act@masterregnskap.no

Jon-Petter Gundersen

Autorisert regnskapsfører

90 41 76 75 jpg@masterregnskap.no

Kari Trollsås Liverød

Autorisert regnskapsfører

93 85 04 19 kari@masterregnskap.no

Ingunn Aasrum

Autorisert regnskapsfører

90 19 36 18 ingunn@masterregnskap.no

Kjærsti Isaksen

Regnskapsfører

98 24 68 70 kjersti@masterregnskap.no

Hans Petter Neirebø Olsen

Regnskapsfører

97 97 79 66 hpo@masterregnskap.no

Paul Einar Andersen

Regnskapsfører

98 24 68 73 pea@masterregnskap.no

Anne Gro Berggreen

Regnskapsfører

98 24 68 77 agb@masterregnskap.no

Lillian Horntvedt

Regnskapsfører

91 15 71 93 lillian@masterregnskap.no

Per Arne Hansen

Regnskapsfører

94 78 47 10 pah@masterregnskap.no

Merete Sand

Regnskapsfører

91 68 15 80 merete@masterregnskap.no

Turid Valberg Mandelid

Regnskapsfører

94 80 10 87 turid@masterregnskap.no